رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

اعلام حداقل شاخص هایی که یک نامزد مدعی تحول خواهی و اصلاح طلبی در انتخابات مجلس باید تایید کند

پیغام خطا

 • Deprecated function: define()‎: Declaration of case-insensitive constants is deprecated در require_once()‎ (خط ۲۳ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/classesCore.class.inc.php).
 • Deprecated function: define()‎: Declaration of case-insensitive constants is deprecated در require_once()‎ (خط ۲۴ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/classesCore.class.inc.php).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Deprecated function: implode()‎: Passing glue string after array is deprecated.‎ Swap the parameters در drupal_get_feeds()‎ (خط ۳۹۴ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
۱۸:۱۰ - ۲۰۱۹/۱۰/۰۳
"بیانیه شماره ۲ جمعی از کنشگران سیاسی اصلاح طلب استان فارس"

اعلام حداقل شاخص هایی که یک نامزد مدعی تحول خواهی و اصلاح طلبی در انتخابات مجلس باید تایید کند

بیانیه شماره ۲ خود را با موضوع حداقل شاخص های نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم برای ایجاد انگیزه و تشویق مردم برای حضور حداکثری در این انتخابات، در تاریخ پنجشنبه ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۸ صادر نمودند
به گزارش صبح شیراز ،  تعدادی از فعالین سیاسی اصلاح طلب استان فارس در دومین قدم بعد از صدور بیانیه آغاز فعالیت در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۸، بیانیه شماره ۲ خود را با موضوع حداقل شاخص های نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم برای ایجاد انگیزه و تشویق مردم برای حضور حداکثری در این انتخابات، در تاریخ پنجشنبه ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۸ صادر نمودند:
 
 
حداقل شاخص هایی که یک نامزد مدعی تحول خواهی و اصلاح طلبی در انتخابات مجلس باید تایید کند و برخی را قبل از انتخابات انجام بدهد و برخی دیگر را برای بعد از انتخاب شدن تعهد بدهد، به شرح ذیل می باشد:
 
الف) شاخص های عمومی:
 
۱- تکمیل فرم اطلاعات
شامل:
اطلاعات شخصی خود و اعضای خانواده(نام و سایر مشخصات برای کنترل های مالی و ...)
اطلاعات تحصیلی با جزییات کامل
اطلاعات استخدامی با جزییات کامل
اطلاعات سوابق سیاسی با جزییات کامل
اعلام مواضع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی
 
۲- دادن وکالت به نماینده حقوقی اٸتلاف برای اخذ گواهی مالیاتی نامزد انتخابات و لیست اموال وی در سازمان ثبت اسناد و لیست تسهیلات و موجودی بانکی وی
زیرا کسی که امروز که نیاز به رای دارد حاضر نباشد اینها را بپذیرد انتظار عمل به شفافیت و مبارزه با فساد در دوران قدرت از وی احمقانه است.
 
۳- اعلام فراخوان اظهار هرگونه فساد اخلاقی، مالی و بدرفتاری سیاسی و عقیدتی از سوی آسیب دیدگان یا مطلعین و حاضر بودن به رسیدگی به این ادعاها و پذیرش حکم نهایی کمیته انتخابات اٸتلاف
 
ب) شاخص های عملکردی:
 
۱- تعهد به عملکرد شفاف، صحیح، صریح و شجاعانه در همه زمینه ها از جمله:
حوزه انتصابات،
حوزه های مالی شخصی و عمومی
و ...
 
۲- تعهد به موضع گیری قوی و صریح و همچنین اقدام و پیگیری موارد اساسی از جمله:
حفاظت از تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران،
حفاظت از محیط زیست و میراث فرهنگی و طبیعی،
حمایت از حقوق و آزادی های اساسی و اجرای کامل قانون اساسی،
حمایت از حقوق زنان
و ...
 
۲- تعهد به انجام امور اساسی از قبیل:
تلاش برای تشکیل اتحادیه بزرگ حوزه فرهنگی نوروز[شامل چین، هندوستان، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، آذربایجان، ارمستان، گرجستان، ترکیه، سوریه و عراق] و ایجاد فراکسیون پیگیر آن در مجلس،
مبارزه با بی عدالتی تحصیلی و آموزش پولی و همچنین بی کیفیت و علم دزدی و جعل علم،
تلاش برای ایجاد نظام رفاه اجتماعی فراگیر و کاهش اختلاف طبقاتی با اتخاذ رویکردهای صحیح اقتصادی،
تلاش برای اصلاح نظام مالیاتی و تشکیل نظام مالیات و بیمه و عوارض یکپارچه و به ویژه اخذ مالیات از ثروت،
حسابرسی اموال و دارایی همه مدیران بعد از انقلاب و بازگشت هر مال کسب شده از طرق نامشروع به خزانه عمومی بر اساس خطبه ۱۵ نهج البلاغه حضرت امیر(ع)،
تلاش برای اصلاح قانون انتخابات و استانی و تناسبی و لیستی شدن انتخابات
و ...
 
اسامی امضا کنندگان:
محمدشریف زینل پور ۱۳۴۵
احمد رضا غلامی ۱۳۴۵
منصور نوح پیشه ۱۳۴۷
حيدر روستا طسوجی ۱۳۴۹
رضا انصاری ۱۳۵۴
اسماعیل مهرابی ۱۳۵۴
احمد دهقان ۱۳۵۵
هومن جاویدی ۱۳۵۶
محمد جواد فرجی ۱۳۵۶
مهدی زارع ۱۳۵۷
عباس میرزاوند ۱۳۵۷
آرمان قائدیان ۱۳۵۸
سعید نجف پور ۱۳۵۹
محمد رسولی ۱۳۵۹
ستار نیکنام ۱۳۵۹
آریا هادی زاده ۱۳۵۹
رضا رنجبر ۱۳۶۰
روزبه شریفی ۱۳۶۰
سید جواد حسینی‌نژاد ۱۳۶۰
ابوذر کدیور ۱۳۶۰
بهزاد کاظمی ۱۳۶۱
مجید منفرد ۱۳۶۱
سعید منفرد ۱۳۶۱
علی امامی ۱۳۶۱
مهدی مختاری ۱۳۶۱
حیدر جهانگیری ۱۳۶۱
زهرا رزمجویی ۱۳۶۲
سجاد منوچهری ۱۳۶۲
يونس محمدی ۱۳۶۲
کاظم رسولی ۱۳۶۲
مهدی عطایی ۱۳۶۳
پیمان قاسم خانی ۱۳۶۴
حجت اله زارعی ۱۳۶۴
سعید زارع ۱۳۶۵
صادق نیکرو ۱۳۶۵
سلمان پویا ۱۳۶۶
هاشم انصاری جابری ۱۳۶۶
مهرداد مرادی ۱۳۶۷
حسن جبرالدینی ۱۳۶۷
مسعود صفوی ۱۳۶۸
شهرام رحیمی جابری ۱۳۶۹
نیما علیمحمدی ۱۳۷۲
وهب محمدپور ۱۳۷۵
علیرضا(متین) حیدری ۱۳۷۷

Plain text

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
پرسش زد اسپم
کد زیر را وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.