رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

واگذاری ورزشگاه میان‌رود به شهرداری شیراز

پیغام خطا

 • Deprecated function: define()‎: Declaration of case-insensitive constants is deprecated در require_once()‎ (خط ۲۳ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/classesCore.class.inc.php).
 • Deprecated function: define()‎: Declaration of case-insensitive constants is deprecated در require_once()‎ (خط ۲۴ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/classesCore.class.inc.php).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class()‎ expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError()‎ (خط ۵۲ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int در element_children()‎ (خط ۶۵۹۱ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
 • Deprecated function: implode()‎: Passing glue string after array is deprecated.‎ Swap the parameters در drupal_get_feeds()‎ (خط ۳۹۴ از ‎/home/irazir/domains/sobheshiraz.ir/public_html/includes/common.inc).
۱۶:۰۱ - ۲۰۱۶/۰۱/۰۲

واگذاری ورزشگاه میان‌رود به شهرداری شیراز

شهردار شیراز واگذاری ورزشگاه میان‌رود توسط دولت به شهرداری شیراز را بهترین راه‌حل برای تکمیل آن در کمترین زمان عنوان کرد.

علیرضا پاک‌فطرت ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به گسترش فیزیکی شهر شیراز اظهار داشت: در مدت زمان ۵ سال، ۳ بار به مساحت شیراز افزوده شده که این موضوع هم معایب و هم محاسنی دارد.

وی به تشریح برنامه‌های شهرداری شیراز در مدیریت شهر پرداخت و افزود: شهرداری شیراز با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و در نظر گرفتن اقتصاد مقاومتی؛ برنامه‌محور بودن را در اولویت قرار داده به‌نحوی که تدوین برنامه ۵ ساله مدیریت شهر شیراز از سال ۱۳۹۱ آغاز و از سال ۱۳۹۲ اجرایی شد.

شهردار شیراز با بیان اینکه از ابتدای اجرای این طرح پنج‌ساله تاکنون ۶۳۰ پروژه در سطح شهر شیراز اجرایی شده است خاطرنشان کرد: امسال که سال سوم برنامه است شهرداری شیراز از برنامه جلوتر است و تا پایان سال ۱۳۹۶ به تمامی اهداف خود بر مبنای این برنامه دست پیدا می‌کند.

پاک‌فطرت با اشاره به اینکه امروزه تمامی کلانشهرهای دنیا برای ۵۰ سال آینده خود نیز برنامه دارند، بر مدیریت شهر بر مبنای برنامه مدون و کارشناسانه تأکید و تصریح کرد: شهرداری شیراز تدوین سند چشم‌انداز ۲۰ ساله شهر شیراز را آغاز کرده و در تدوین و تهیه این برنامه از تمام دانشگاه‌های کشور استفاده می‌شود تا شیراز به یکی از شهرهای پویا و فعال در تمام ابعاد تبدیل شود.

وی با بیان اینکه شهرداری شیراز در مباحث پژوهشی مرتبط با مدیریت شهری، برنامه‌محوری، دانش‌محوری و دانش‌بنیان بودن ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد که توسط خیلی از کلان‌شهرها هم دنبال می‌شود، عنوان کرد: اخیراً در جشنواره بین‌المللی پژوهشی مدیریت شهری که با حضور ۴۴‌کشور در تهران برگزار شد شهرداری شیراز فعالیت‌های خوبی ارائه کرد و موفق به کسب مقام برتر شد و در این جشنواره غرفه شهرداری شیراز بسیار قابل توجه بود.

شهردار شیراز بیان کرد: با توجه به اینکه شیراز در زمینه گردشگری نیز ظرفیت‌های بسیار ارزنده‌ای دارد یکی از بهترین راه‌های کسب درآمد و ایجاد اشتغال می‌تواند گردشگری باشد و روزی باید جمعیت گردشگر در شیراز به‌طور مستمر به بیش از یک دهم جمعیت آن برسد.

پاک‌فطرت درباره ورزشگاه میانرود شهر شیراز که چندین سال از آغاز عملیات اجرایی آن می‌گذرد و پیشرفت فیزیکی چندانی نداشته و نارضایتی مردم را به‌دنبال داشته است گفت: ساخت، تکمیل و بهره‌برداری از این ورزشگاه باید حداکثر ۵ سال طول می‌کشید اما به درازا کشیده است.

وی افزود: شهرداری و شورای شهر شیراز این آمادگی را دارند که در صورت تحویل آن توسط دولت به شهرداری در کمترین زمان ممکن آن را بسازند و به مردم تحویل دهند هرچند در این راستا باید وزارت ورزش و جوانان و دیگر متولیان تمام امور مربوط به ورزشگاه را به شهرداری واگذار کنند.

شهردار شیراز با بیان اینکه شهرداری هر سال ۳ تا ۴ سالن ورزشی را در نقاط مختلف شهر شیراز و به تناسب نیاز هر منطقه ساخته و در اختیار مردم قرار می‌دهد از تحویل زمینی به دولت برای ساخت ورزشگاهی ۶ هزار نفره در دو سال پیش خبرداد و ابراز امیدواری کرد که این ورزشگاه که در حال حاضر فنداسیون آن آماده شده است در موعد مقرر تکمیل شود.

پاک‌فطرت بر لزوم تحقق مدیریت یکپارچه شهری تأکید و خاطرنشان کرد: شهرداری شیراز با ورود به تمامی ابعاد شهرسازی و نیازهای شهروندان سعی دارد در عمل توانایی خود را به اثبات برساند و اگر دولت باور داشته باشد که شوراها و شهرداری‌ها می‌توانند اداره امور شهر را بر عهده گیرند بخش عمده‌ای از مشکلات شهرها برطرف می‌شود.

وی با اشاره به راه‌اندازی فاز یک از خط یک قطارشهری شیراز از شهروندان دعوت کرد برای حمل و نقل عمومی از مترو استفاده کنند و بیان کرد: با راه‌اندازی فاز دو خط یک و تکمیل آن بخش عمده حمل و نقل شهری با استفاده از مترو انجام می‌شود و امیدواریم دولت هم به تعهدات خود عمل کند.

شهردار شیراز با بیان اینکه تکمیل این پروژه بزرگ به کمک دولت نیاز دارد، تصریح کرد: عملیات اجرایی خط دو قطارشهری شیراز نیز از شهرک میانرود آغاز شده و مراحل ساخت چند ایستگاه و حفاری‌های مربوطه تا یک‌هزار و ۵۰۰ متر پیش رفته است و ساخت این خط تا میدان امام حسین (ع) تا سه سال آینده تمام می‌شود.

پاک‌فطرت با اشاره به اینکه ۲۵ درصد هزینه‌های مربوط به پروژه‌های عمرانی صرف جابه‌جایی تأسیسات شهری می‌شود عنوان کرد: تحقق مدیریت یکپارچه شهری در این زمینه ضرورت دارد و نجات شهرها به ویژه کلانشهرها در راستای تحقق این مدیریت است تا از تحمیل هزینه‌های مختلف به شهرها جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه با تحقق مدیریت یکپارچه شهری شهرداری‌ها حتی می‌توانند برق، آب و گاز را در ورودی شهرها از ادارات متبوع دریافت کرده و در اختیار مردم قرار دهند اظهار داشت: به‌دلیل نبود مدیریت یکپارچه شهری و عدم هماهنگی دستگاه‌ها اجرای کانال مشترک شهری که در برنامه های عمرانی ۵ساله چهارم و پنجم دولت دیده شده بود، اجرایی نشد.

شهردار شیراز با اشاره به ایجاد کمربند سبز در اطراف شیراز در راستای افزایش سرانه فضای سبز این شهر گفت: کار شهرداری تنها ساختن پل و خیابان نیست و شهرداری شیراز در زمینه گسترش محیط پارک‌ها و فضاهای سبز اقدامات مناسبی انجام داده که ساخت دو پارک ۵۰ و یک ۵۸۰ هکتاری از جمله این موارد است.

وی با اشاره به اینکه سالن اجتماعات و سالن تئاتر در شیراز کم است خطاب به شهروندان گفت: اگر مردم این قول را بدهند که هر روز تا پایان سال روزی یک زباله از روی زمین بردارند از محل صرفه‌جویی این اقدام آنها یک سالن اجتماعات توسط شهرداری ساخته شده و به مردم تقدیم می‌شود.

شهردار شیراز با بیان اینکه نگاه شورای شهر به سمت پیاده‌محور شدن شهر پیش می‌رود خاطرنشان کرد: برای سال آینده اعتبارات خوبی برای پیاده‌راه‌ها تخصیص یافته، زیرا معتقدیم تمامی افراد جامعه شامل سالمندان، معلولان، افراد سالم و کسانی که صاحب خودرو نیستند باید از شهر به طور یکسان استفاده کنند./تسنیم

Plain text

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
پرسش زد اسپم
کد زیر را وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.