رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

افزایش سرانه فضای سبز و توجه به اقلیم معماری شیراز ، دو راه نجات آینده شهر !

۰۱:۰۱ - ۲۰۱۸/۰۱/۱۵
شهرزاد اميدوار عسكرى

افزایش سرانه فضای سبز و توجه به اقلیم معماری شیراز ، دو راه نجات آینده شهر !

کارشناس ارشد مهندسی معماری

فضاى سبز شهرى باعث بهبود شرايط زيست محيطی شهروتوليد اكسيژن وكاهش تأثيرات سؤ عوامل آلاينده وزيبايى شهروبهبود منظرشهرى مى شود.
شهرشيراز يكى از كلانشهرهاى آلوده كشوراست كه جمعيت آن درحال افزايش است وهمواره نياز به توسعه فضاى سبز درآن احساس مى شود.

درحال حاضرميزان سرانه فضاى سبز درشيراز١٤/٥٩ مترمربع است كه سازمان پارك هاو فضاى سبز شهردارى شيراز بدنبال ايجاد سرانه٢٥ مترمربع مى باشد.

دراين راستا و درسال جهاد اقتصادى اين سازمان با اجراى طرح هايى ازقبيل اجراى طرح جنگل كارى ١٣٠٠٠هكتار دراراضى و ارتفاعات پيرامونى شهرشيراز، توليد كمپوست از پسامد و بقاياى گياهى درپارك ها و فضاى سبز،طراحى واجراى بام سبز شيراز،مبارزه غيرشيميايى با آفات و بيماريهاى گياهى و علف هاى هرز و اقدامات پيشگيرانه درجهت مقابله با اثرات مخرب خشكسالى در پارك ها و فضاى سبز و باغ هاى شهر شيراز، همواره با تلاش در جهت افزايش سرانه فضاى سبز شيراز گام هاى مؤثرى در تحقق جهاد اقتصادى برداشته است.

 اهميت تأثيراقليم برمعمارى،انجام مطالعات وپژوهش هاى  جامعى را دراين زمينه ايجاب مي كند به ويژه دركشور ما كه تنوع اقليمى ومعمارى متنوعى رانيز داشته است.

اقليم هرمنطقه رامى توان مجموعه منظمى ازپوشش گياهى،ميزان بارش،حرارت،دماوتابش آفتاب آن منطقه تعريف كرد براى تعين ساختارهاى معمارى هرمنطقه وبالابردن آسايش ساكنان آن توجه به ويژگى هاى آب وهوايى محلى اجتناب ناپذير است.

با آگاهى از عوامل و عناصر اقليمى شهرشيراز، جهت گيرى ساختمان ها، شناخت ازمصالح ساختمانى مناسب، انتخاب ابعاد پنجره ها وغيره مى توان تدابيرى انديشيد  تا ساكنان احساس راحتى و آسايش بيشترى كرده و با مصرف كمترين انرژى بتوانند گرمايش وسرمايش مورد نياز مسكن خود را تأمين نمايند.

لذا افزایش سرانه فضای سبز و توجه به اقلیم معماری شیراز باید به عنوان دو اصل مهم در همه برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گرفته و به عنوان دو راهکار اساسی برای نجات آینده شهر به آن توجه شود .

پرسش زد اسپم
کد زیر را وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.